Skall begravningsbönen bes för fostret?

Fråga: Hur gör kvinnan som får missfall inom de fyra första månaderna? Skall hon fasta och be? Vad skall hon göra om hon inte är säker på sina dagar? Skall begravningsbönen bes för fostret?

Svar: Om kvinnan får missfall och ser tecken på en människa och blod, så skall hon varken fasta eller be, säger de lärda. Och om hon inte ser tecken på en människa så skall hon fortsätta fasta och be.

Om hon inte är säker på sina dagar, så går hon efter det säkra och starka aningar. Hon skall ta igen fastan och bönen till dess att hon har försäkrat sig om att ha tagit igen allting.

Begravningsbönen skall inte bes för missfallet om fostret inte har blivit fyra månader.