Skall begravningsbönen bes för ett missfall och skall det tvättas och lindas?

Fråga: Skall begravningsbönen bes för ett missfall och skall det tvättas och lindas?

Svar: Begravningsbönen skall endast bes för det om det har fått en själ, något det får när det blir fyra månader. Ibn Mas´ûd berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varenda en av er får sin skapelse samlad i sin moders mage i fyrtio dygn. Därefter blir den till en blodgrodd lika länge. Därefter blir den till en köttklump lika länge. Därefter skickas en ängel till den som beordras att skriva ned fyra saker; dess uppehälle, livslängd, handling och om den skall vara olycklig eller lycklig.”1

Om missfallet har blivit fyra månader skall det både tvättas och lindas. Därefter skall begravningsbönen bes för det för att slutligen begravas med muslimerna.

Och om fostret inte har blivit fyra månader, så skall det inte tvättas eller lindas, begravningsbönen skall inte bes för det och det kan begravas var som helst – och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî (3028) och Muslim (2643).