Skall begravningsbönen bes efter abort?

Fråga: Skall kvinnan som gör abort i den tredje månaden be? Vad skall hon göra om hon får blod? Skall begravningsbönen bes för fostret eller skall det begravas utan begravningsbön?

Svar: Om graviditeten inte har varat fyra månader skall fostret varken tvättas eller inlindas. Inte heller skall begravningsbönen bes för det. Det kan begravas varsomhelst så länge platsen inte ägs av någon.

Om graviditeten har varat fyra månader så skall fostret tvättas och inlindas. Begravningsbönen skall bes för det och det skall begravas på en begravningsplats.

Beträffande blodet i samband med aborten, så hör det till barnsängen om fostret tyder på en människa. Tyder det inte på en människa är blodet betydelselöst. I så fall skall hon inte låta bli att be. Man bör veta att fostret inte får en mänsklig form innan åttio dagar av graviditeten har gått.