Skall barnen ta igen sin döde förälders fasta?

Fråga: En sjukling bröt fastan i Ramadhân. Efter fyra dagar i Ramadhân avled han. Skall hans barn ta igen dagarna för honom?

Svar: Om han dog av sin sjukdom utan att klara av att ta igen dagarna så är han inte ålagd något.