Skall barn varnas för dåliga läror?

Fråga: Skall vi varna våra barn och unga elever för gravrelaterade innovationer och hängivenhet till dem och berätta för dem att de varken gagnar eller skadar?

Svar: Tvivelsutan. Det är obligatoriskt att lära barn och vuxna den korrekta trosläran och varna dem för dåliga trosläror. Det skall klargöras för dem. De skall få den undervisningen. De skall växa upp med den så att de inte blir förda bakom ljuset. Det gäller framför allt idag då okunnigheten och myterna är utspridda.