Skall alla människor hamna i helvetet?

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا  وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا

”Det finns ingen bland er som inte når (Wâriduhâ) dithän. Det är din Herres fasta beslut. Därefter skall Vi föra de gudfruktiga i säkerhet.” [1]

De lärda är oense om denna ädla vers betydelse av att alla kommer att nå (warad) helvetet. Det förekommer följande åsikter rörande denna fråga:

Den första: Att nå (warad), betyder att träda in i det. Däremot avvärjer Allâh dess skada från Sina gudfruktiga tjänare vid denna ingång.

Den andra: Att nå (warad) elden, betyder att gå över bron över helvetet.

Den tredje: Att nå (warad) den, betyder att nalkas den.

Den fjärde: Att det enda de troende kommer att få känna däri, är en värme som motsvarar jordisk
feber.

Detta klargörs av att det finns flera verser i Qur’ânen som behandlar detta ämne. I varje vers betyder det att träda in i helvetet. Ibn ´Abbâs använde sig av det som bevis för att ”verser i vilka det förekommer meningsskiljaktighet kring ordet ”n唠(warad), innebär att träda in i”. Exempel på det är Hans (ta´âlâ) Ord:

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ

”På Uppståndelsens dag skall han gå före sitt folk och leda dem (awradahum) – till vattenstället – rakt in i helvetets eld. Det är sannerligen ett uselt vattningsställe, som han leder dem till!” [2]

Här betyder ”nå”, att träda in.

لَوْ كَانَ هَؤُلَاء آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ

”Om dessa ting hade varit gudomligheter skulle de inte ha gått in i det (waradûhâ), men där skall ni alla förbli till evig tid.” [3]

Även här betyder ”nå” att gå in.

På detta vis argumenterade Ibn ´Abbâs med Nâfi´ bin al-Azraq om att ”nå” betyder att gå in i.

De som säger att ”nå” betyder att komma nära och nalkas, bevisar sin åsikt med Hans (ta´âlâ) Ord:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ

”Och när han anlände (warad) till Madyans brunnar.” [4]

De sade att detta betyder att komma nära och nalkas dem. Det samma gäller Hans (ta´âlâ) Ord:

وَجَاءتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ

”Och en karavan kom och sände ut sin vattenhämtare (wâridahum).” [5]

Liknande exempel är många i det arabiska språket. Araberna säger att karavanen har nått (waradat) staden utan att den har gått in i den. Däremot har den kommit nära den.

De som säger att det inte alls betyder att man träder in i helvetet, bevisar sin åsikt med Hans (ta´âlâ) Ord:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ

”Men de som Vi har beslutat det högsta goda skall föras långt bort från detta; inte ens det svagaste ljud skall de uppfatta därifrån och där skall de förbli till evig tid.” [6]

Att de förs långt bort från helvetet, betyder att de inte skall in i helvetet. Därför betyder nå” (warad) inte att gå in i.

De som säger att de troendes ingång i helvetet motsvarar den jordiska febern, bevisar sin åsikt med hadîthen (i betydelse):

”Febern hör till helvetets avdunstning. Kyl därför ned den med vatten.”

Denna hadîth finns i al-Bukhârî och Muslim.

Denna vers tyder dock på att ”nå” betyder att gå in. Bevisen för det är följande:

Det första: Det Ibn ´Abbâs sade att samtliga verser i vilka det nämns att man kommer att nå
helvetet, enstämmigt betyder att gå in i det.

Det andra: I samma vers förekommer det en relation som tyder på det. När Allâh (ta´âlâ) sade att alla människor, fromma såväl som syndiga, skall få gå in i helvetet, visade Han dem deras slutgiltiga destination:

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

”Därefter skall Vi föra de gudfruktiga i säkerhet. Men de orättfärdiga lämnar Vi kvar där, hukande på sina knän.” [7]

Att lämna de orättfärdiga däri, är ett bevis för att alla kommer att få träda in i helvetet. Om de inte hade fått gå in i det, skulle Han inte ha sagt ”… de orättfärdiga lämnar Vi kvar där”. I stället hade Han sagt ”för Vi in de orättfärdiga där”.

Det tredje: Hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Författaren till ”ad-Durr al-Manthûr” [8] sade om denna ädla vers:

”Ahmad, ´Abd bin Humayd, al-Hakîm at-Tirmidhî, Ibn-ul-Mundhir, Ibn Abî Hâtim, al-Hâkim – som även förklarade den vara autentisk – Ibn Mardûyah och al-Bayhaqî i ”al-Ba´th” rapporterade från Abû Sumayyah som sade:

”Vi blev oense om betydelsen av ”nå” (Wurûd). Vissa sade att ingen troende kommer att få gå in i elden. Andra sade att alla skall få träda in i den för att ”därefter skall Vi föra de gudfruktiga i säkerhet”. Jag träffade Djâbir bin ´Abdillâh och frågade honom om detta. Han sade: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga (i betydelse):

”Det kommer varken att kvarbli en from eller en syndare, utan att de får gå in i den. Den kommer dock vara svalka och säkerhet för den troende på samma sätt som den var för Ibrâhîm. Faktum är att elden jämrar sig över deras svalka:

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

”Därefter skall Vi föra de gudfruktiga i säkerhet. Men de orättfärdiga lämnar Vi kvar där, hukande på sina knän.”” [9]

Det är uppenbart att det minsta man kan säga om denna omnämnda berättarkedja är att den god (Hasan).


[1] 19:71-72.

[2] 11:98.

[3] 21:99.

[4] 28:23.

[5] 12:19.

[6] 21:101-102.

[7] 19:72.

[8] Dvs. Imâm as-Suyûtî (5/471).

[9] 19:72.