Skall al-Fâtihah läsas sju gånger i samband med exorcism?

Fråga: Har det rapporterats autentiskt att den sjuke skall exorciseras sju gånger med al-Fâtihah?

Svar: Jag känner inte till något om det. Det är däremot bekräftat att den sjuke skall exorciseras med al-Fâtihah. Visserligen skall al-Fâtihah repeteras, men utan ett begränsat antal. Ett begränsat antal kräver bevis. För övrigt är det bra att repetera al-Fâtihah i samband med exorcism.