Skall Ahl-ul-Bid´a avvisas hårt eller mjukt?

Fråga: Skall Ahl-ul-Ahwâ’ wadh-Dhalâl i princip avvisas mjukt eller hårt?

Svar: Först och främst måste Ahl-ul-Ahwâ’ wadh-Dhalâl avvisas av insiktsfulla och visa personer. Vissa avvisade personer gagnas av mjukhet så att de accepterar sanningen och förkastar allting annat. Andra avvisade personer gagnas av hårdhet då de fanatiskt håller fast vid lusten. De brukar oftast vara Ahl-ul-Bid´as ledare. De skall avvisas hårt sett till tongången och innehållet. Deras villfarelser skall smulas sönder och deras falskhet skall likvideras. Samfundet skall räddas från deras bedrägeri med vilket de lurar okunniga och folk med nedsatt förståelse av Sunnah och kallet till Allâhs religion utmed Salafs metodik och till följd därav följer dem. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade hårt för Ahl-ul-Ahwâ’ och sade:

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”

”Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”