Skäliga böner under förbjudna tider

Fråga: Är det tillåtet att be tvagningsbönen under en förbjuden tid efter ´Asr?

Svar: Tvagningsbönen under en förbjuden tid är tillåten. Enligt den övervägande åsikten är alla skäliga böner tillåtna under förbjuder tider. Exempel på dessa böner är tvagningsbönen, två Raka´ât för moskén, två Raka´ât efter Tawâf, en andra bön i samling med folk som ber den och så vidare. Den korrekta åsikten och den allmänna principen är alltså att alla skäliga böner är tillåtna under förbjudna tider.