Skälet till dagens tumult

Jag frågar alla som kritiserar min bok ”al-Makhradj min al-Fitnah” och mina andra böcker samt mitt kall: Har jag motstridit faktumet? Har jag argumenterat med en irrelevant Qur’ân-vers? Har jag argumenterat med en svag hadîth? Jag är i så fall beredd på att ta tillbaka det och ångra mig inför Allâh. Ty allt som jag har skrivit har jag endast gjort för att stödja sanningen och utrota falskheten – och Allâh har låtit mig uppfylla mitt mål.

Varför uppstod denna stora tumult efter boken ”al-Makhradj min al-Fitnah”? Tumulten uppstod för att dagens samhälle är okunnigt om en typ av kunskap, nämligen kritik och beröm, Djarh wa Ta´dîl, och för att människorna ger väldiga titlar till folk som framhäver sig själva som lärda eller verkligen tillhör de lärda utan att handla utmed sin kunskap. De kallar dem för ”Sâhib-ul-Fadhîlah”, ”Doktor”, ”´Allâmah”, ”Hudjdjah” och andra titlar som följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) varken tilltalade varandra med eller skrev till varandra.