Skälet kommer före förlitan

Fråga: Skall skälet göras innan förlitan på Allâh? Vad betyder hadîthen ”Bind fast den och förlita dig sen”?

Svar: Skälet kommer innan. Om du önskar dig en sak gör du först skälet som vanligtvis leder till den saken. Exempel på det är tillfrisknandet från en sjukdom. Skälet till tillfrisknandet är att gå till läkaren. När du gör skälet skall två saker ta plats i hjärtat:

1 – Att du överlämnar tillfrisknandet till Allâh (djalla wa ´alâ).

2 – Att du inte tror att endast skälet botar sjukdomen. Hjärtat skall veta att det inte är endast läkaren som ligger bakom tillfrisknandet. Det skall veta att det finns andra faktorer bakom det och att de alla är i Allâhs (djalla wa ´alâ) hand.

Detta skäl efterföljs alltså av två faktorer; förlitan och utförandet av skälet som hör till en fulländad förlitan. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hadîthen som rapporteras av at-Tirmidhî och andra:

”Bind fast den och förlita dig sen.”

Mannen förlitade sig på att Allâh (djalla wa ´alâ) skulle ta hand om kamelhonan utan att knyta fast den. Den rymde och försvann långt bort från honom. Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Bind fast den och förlita dig sen.”

Det betyder att du skall först binda fast den och sedan överlämna frågan till Allâh i hopp om att skälet kommer att gagna. I Hans hand ligger hela herraväldet. Tro dock inte att det räcker att binda fast kamelen för att ditt mål skall uppnås.