Skälet bakom Sodoms blindhet

Lûts folk hamnade i sina synder på grund av blicken. De tittade på pojkar och lustar och föll i synder. När Allâhs sändebud änglarna med Djibrîl (´alayhis-salâm) i spetsen kom för att förgöra dem kom de för att släcka sin lust på änglarna. Änglarna kom i vackra skepnader och dessa människor kom till dem och försökte förmå Lût att utlämna sina gäster för att släcka sina lustar på dem. Djibrîl behövde bara slå till dem med sin vinge för att de skulle förlora sin syn. De blev blinda:

فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ

”Då slog Vi dem med blindhet.”1

Djibrîls (´alayhis-salâm) slag gjorde dem blinda. Detta var deras straff. De tittade på förbjudna saker och ting och Allâh straffade dem genom att ta deras syn:

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ

”Och de försökte förmå honom att utlämna sina gäster [till dem]. Då slog Vi dem med blindhet.”

Blicken var alltså orsaken. Till följd därav orsakade Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) deras blindhet.

154:37