Skälen till villfarelse och vägledning

Det finns tvetydiga frågor. Det finns många faktorer som orsakar dessa tvetydigheter. De får antingen lekmännen att se tvetydigt eller också studenterna med nedsatt kunskap, förståelse eller felaktigt uppsåt. Några av orsakerna bakom tvetydigheterna är:

1 – Nedsatt kunskap. Det är allmänt känt. Den som memorerar 100 hadîther är inte som den som memorerar 1000 hadîther. Den sistnämnde har mer kunskap.

2 – Nedsatt förståelse. Exempel på det är en man som memorerar mycket och besitter en stor kunskap men saknar förståelse. Även han råkar ut för tvetydigheter eftersom han inte har förstått texterna som sig bör.

3 – Dåligt uppsåt i form av att han tolkar texterna utmed sin egen troslära. Det är han som talar om Qur’ânen och Sunnah efter sitt eget tänk. Hans motiv är att tolka texterna utmed sin lära. När texter som skiljer sig från hans tankesätt kommer upp ser du hur han vrider på nacken.

Angående den som Allâh skänker kunskap, förståelse och ärlig avsikt och underordnar sig texterna i stället för att underordna texterna och söker efter bevis med hjärtat, kroppsdelarna och tungan, vägleds han i princip till sanningen. Vägarna till sanningen underlättas för honom.