Skäl avtar under fastans gång

Fråga: Skäligt utelämnar en person fastan. Under dagens gång upphör skälet. Skall han fasta resten av dagen?

Svar: Nej. Ty föreskriften gav honom rätt att utelämna fastan. I hans fall saknar dagen helgd. Dock måste han ta igen dagen. På grund av avsaknad religiös nytta hade det varit fel att ålägga honom fasta resten av dagen. Låt säga att en person ser en annan hålla på att drunkna. För att kunna rädda honom måste han dricka först, annars går det inte. Han skall se till att dricka och rädda personen i vattnet. Får han därefter äta resten av dagen? Ja, föreskriften gav ju honom rätt att utelämna fastan. Han måste alltså inte fasta resten av dagen.

På samma sätt säger vi inte till sjuklingen att bara äta och dricka när han blir hungrig och törstig. Sjuklingen får ju utelämna fastan. Ingen som skäligt utelämnar fastan behöver fasta. Och tvärtom; en person som oskäligt bryter fastan måste fortsätta fasta resten av dagen. Han fick ju inte bryta fastan och i och med att han oskäligt kränkt dagens helgd måste han fasta vidare samt ta igen den obligatoriska dag som han brutit oskäligt.