Skakar inte hand med kvinnor

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (2/65-66)

529 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag skakar inte hand med kvinnor. Mitt ord till hundra kvinnor är som mitt ord till en enda kvinna.”

Rapporterad av Mâlik och via honom an-Nasâ’î i ”´Ishrat-un-Nisâ’” ur ”as-Sunan al-Kubrâ”, Ibn Hibbân och Ahmad via Muhammad bin al-Munkadir, från Umaymah bint Ruqayyah som sade:

Jag och en grupp av kvinnor kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att lova honom den islamiska trohetseden och sade: ”Allâhs sändebud! Vi lovar dig trohetslöftet om att varken avguda något med Allâh, stjäla, göra otukt, döda våra barn, rikta falska anklagelser eller trotsa dig inom det lovliga.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Gör så gott ni kan och förmår.” Vi sade: ”Allâh och Hans sändebud är nådigare mot oss än vad vi själva är. Låt oss lova dig trohetseden, Allâhs sändebud.” Då sade han: ”Jag skakar inte hand med kvinnor. Mitt ord till hundra kvinnor är som mitt ord till en enda kvinna.”

I helhet har det inte autentiserats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) någonsin skakat hand med en kvinna, vare sig under trohetslöften för att inte tala om sammanträffanden. Att man då argumenterar med Umm ´Atiyyahs hadîth (som inte ens nämner någon handskakning) och vänder ryggen åt konkreta hadîther kan inte härröra från en ärlig troende, framför allt inte med tanke på att det rapporteras sträva hot mot den som vidrör en olovlig kvinna.