Skaka hand med Khawâridj?

Människorna har sett Khawâridj med sina egna ögon. De har sett hur de massakrerar och massakreras, bränner och förstör, krossar och demolerar. När Khawâridjs handlingar är över ser du hur den ene hälsar på den andre. Vad hände med att ta ställning? En person som innoverar i Allâhs religion förtjänar inte att få din handskakning. Han förtjänar inte att få din hälsning. Han förtjänar inte att du sitter med honom. Ty han har visat det han brukade dölja.

Gjorde Salaf det du gör? Nej. Står det ni gör i Qur’ânen och Sunnah? Nej. Hur kan du då lägga din hand i hans hand? Var är hatet och kärleken? Vem är Khawâridj om inte dessa? Om inte dessa är Khawâridj så finns det inga Khawâridj i världen. De har gjort muntligt uppror och väpnat uppror. De har en metodik som de följer. De anser att alla andra är vilsna. Det finns olika metodiker i världen och alla förkastas av Allâh frånsett metodiken som Allâh har föreskrivit.