Skäggrakning är en stor synd

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Khulâsatu Akhbâr-ir-Rihlah al-Albâniyyah ilâd-Diyâr-il-Misriyyah, sid. 59

Efter Fadjr talade vi om många frågor, däribland skägget och att det är obligatoriskt att låta det växa. Tyvärr hade skäggrakning blivit en rådande företeelse därborta, inklusive bland Ansâr-us-Sunnah, precis som på alla andra platser i den islamiska världen. Det var min plikt att råda dem, framför allt dem som säger sig vara Ansâr-us-Sunnah, det vill säga Sunnahs stödjare. De måste uppliva denna plikt, och inte bara denna Sunnah, som de flesta muslimerna har prövats med att trotsa. Ansâr-us-Sunnah ska ju vara de första som låter skäggen växa. Ty skäggrakning är en stor synd.