Skäggklippning som skäggrakning

al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Korta mustaschen, släpp skäggen och var olika zoroastrierna.”

Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”De brukade korta sina skägg och vissa brukade även raka sig.”1

Här finns en stark indikation på att skäggklippning (vilket vissa grupper gör idag) är som skäggrakning. Sunnah är det som praktiserades av följeslagarna och andra Salaf då de släppte skäggen och klippte bara det som stack ut från ett grepp.

1Fath-ul-Bârî (10/296).