Skägget inger skönhet, värdighet och respekt

Skägget har flera fördelar däribland skönhet, värdighet och respekt. Därför inger inte barn och kvinnor den respekt och värdighet som de skäggiga männen gör. En annan fördel är att skägget är en skillnad mellan män och kvinnor.

Skulle någon säga att om skägget verkligen är en skönhet borde kvinnorna ha mer rätt till skägg då de är i större behov av försköning och på så sätt skulle skillnaden mellan män och kvinnor varit uppnådd och likaså skulle paradisets invånare ha mer rätt till skägg då det har bekräftats att de inte kommer ha skägg i paradiset, lyder svaret på följande sätt:

I och med att kvinnorna är till njutning och kyssar, är det vackrare och bättre att de inte har skägg. En hårlös njutning är fullkomligare. Det är därför – och Allâh vet bättre – som invånarna i paradiset inte har skägg, nämligen för att deras kvinnor skall kunna njuta av dem maximalt på samma sätt som de njuter av kvinnorna.

Därtill uppenbaras ansiktets skönhet utan skägg. Skägget döljer huden som skulle täckt kvinnans hud. Allâh vet bättre om Sin vishet bakom Sin skapelse.