Skägget är förbjudet att raka

Publicerad: 2012-11-09
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Bayân li Akhtâ’ Ba´dh-il-Kuttâb, sid. 366

 

Åsikten som säger att det är förbjudet att raka skägget är ingen individuell åsikt. Ibn Hazm säger att det råder enighet om att det är obligatoriskt att klippa mustaschen och låta skägget växa. Han bevisade det med bland annat hadîthen från Ibn ´Umar:

”Skilj er från hedningarna och korta mustaschen och låt skäggen växa.”

Se ”Marâtib-ul-Idjmâ´”, sidan 157.

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Det är förbjudet att raka skägget.”

Se ”al-Ikhtiyârât”, sidan 10.

al-Qurtubî sade:

”Det är inte tillåtet att raka det, klippa det eller noppa det.”

Ibn Muflih sade i ”al-Furû´” (1/61) efter att ha nämnt hadîtherna i frågan:

”Enligt våra kollegor – Hanâbilah – tyder detta uttryck på att det är förbjudet.”