Skadligare än pansarvagnar och maskingevär

Beblandning mellan män och kvinnor är en av de största prövningarna. Vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har inte sett någon med ett så nedsatt förstånd och en så nedsatt religion få en skarpsinnig man att förlora förståndet som ni [kvinnor].”

”Jag har inte lämnat någon skadligare prövning för männen som kvinnorna.”

När följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) var i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské gick de inte ut direkt efter Taslîm. Återberättaren sade:

”Vi brukade anse det vara för att kvinnorna skulle ut.”

Beblandning har förstört samhällena eftersom den avviker från Qur’ânen och Sunnah. Visserligen har beblandningen kommit på tal i samband med Tawâf och möjligtvis även ute på marknaden, men det är utmed behoven. Dock är beblandningen i skolor, departement och universitet ett drag från den hedniska tiden och en krigföring från islams fiender. En av islams fiender sade:

”Ett glas sprit och en ung vacker kvinna är skadligare för muslimen än vad pansarvagnar och maskingevär är.”

Han har rätt även om han är en lögnare.