Skadlig fasta

Fråga: Vilka ursäkter tillåter att fastan bryts?

Svar: Om fastan skadar personen, utökar hans svaghet och en pålitlig läkare säger att den skadar honom, får han lov att bryta den.

Den kroniskt sjuke får avbryta fastan om han skadas av den. All skadlig fasta tillåter avbrott.