Ska profeten själv vattna muslimerna?

Fråga: Ska profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) personligen vattna sitt samfund på Domedagen?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att antalet koppar på Dammen motsvarar antalet stjärnor och att dess längd och bredd motsvarar en månads resa. Den är alltså lika lång som bred. Det har dock inte rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själv ska vattna människorna vid Dammen.