Ska likets händer placeras som den bedjandes?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/97)

Fråga: När det kommer till att linda liket, placerar vissa tvättare dess högra hand ovanpå dess vänstra som om det bad. Är handlingen föreskriven?

Svar: Handlingen är inte föreskriven. Likets händer ska placeras på sidorna.