Ska inte vänta på examen

Fråga: Ska studenten först vänta med att ta sin universitetsexamen för att kalla till Allâh och Tawhîd i sitt hemland eller får han göra det under lovet?

Svar: Han ska inte vänta på sin examen. Han får kalla till Allâh utifrån kunskapen som han har. Han får sprida kunskapen han har.