Ska inte ens ha magiböcker

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (103)

Fråga: Får en student läsa magiböcker för att varna för dem?

Svar: Det är inte tillåtet. Allâh har förskonat honom från dem. Han ska inte titta i dem, läsa i dem eller ens ha dem.