Ska inte alls fasta ytterligare en dag

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/614)

837 – Jag läste för min fader: ´Ubaydah bin Humayd sade: Mansûr berättade för oss, från Ibrâhîm som sade om mannen som mornar sexuellt oren i Ramadhân:

Han ska fullborda den dagens fasta och fasta ytterligare en dag därefter.”

Jag hörde min fader säga:

Han ska inte alls fasta ytterligare en dag därefter.”