Ska hela liket parfymeras?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/96-97)

Fråga: Har det rapporterats att hela liket ska parfymeras?

Svar: Ja. Handlingen rapporteras från vissa följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum).