Ska ej förklaras för lekmän

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Återgå inte efter mig till att bli vilsna otrogna som halshugger varandra.”1

”När två muslimer drabbar samman med sina svärd hamnar både dråparen och den dräpte i Elden.”2

”Förtal av en muslim är en trotsig synd och strid mot honom är otro.”3

”Den som säger ”O hedning” till sin broder, så är han antingen som han sade eller också återvänder det till honom.”4

”Det är otro mot Allâh att avsvära sig sin härkomst ehuru den är oansenlig.”5

Dessa, och liknande, hadîther som är autentiska och bevarade skall vi underkasta oss ändock vi inte begriper dem. Vi skall inte tala om dem, disputera om dem eller tolka dem på ett sätt som skiljer sig från den ordagranna skildringen. Vi avvisar dem endast för något som har mer rätt att godtagas.”

Det vill säga, vi skall inte tolka dem på ett vis som avviker från den bokstavliga skildringen. De skall återberättas bokstavligt så att de uppfyller sitt skräckinjagande syfte, säger de lärda. Vid behov kan vi dock förklara för de lärda att de omtalade synderna inte utesluter sina utövare ur religionen. Men vi förklarar dem inte för lekmännen. Istället låter vi dem vara som de är så att de uppfyller sitt skräckinjagande syfte. Därför sade han:

Detta är sagt i ett avskräckande syfte. Vi återberättar dem som de har rapporterats utan att förklara dem.”

För lekmännen vill säga. Inte heller förklarar vi dem i form av symbolik.

1al-Bukhârî (121) och Muslim (65).

2al-Bukhârî (31) och Muslim (2888).

3al-Bukhârî (48) och Muslim (64).

4al-Bukhârî (6104) och Muslim (60).

5Ahmad (2/215). God enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (4485).