Ska dessa styra med Allâhs lag?

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Idjâbât al-Djaliyyah ´an-il-Qadâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 18-20

Har dessa politiskt lagda rivit någon grav i sina länder? Har de ställt någon avfälling inför rätta? Numera säger de att avfall saknar straff i islam och att alla får avfalla bäst de vill. Så slutar människor som skriar efter Allâhs lag. Dra lärdom av detta. Studera föreskriven kunskap. Gå i profeternas fotspår och rätta er efter dem. Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick på deras väg och avvek inte från den. Han skrev till folk och befallde dem att konvertera till islam. Han sade till Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) när han skickade honom till Jemen:

Du kommer att komma till ett folk från Bokens anhängare. Låt det första som du kallar dem till vara att det inte finns någon sann gud utom Allâh (och i en annan formulering att de endast dyrkar Allâh). Om de lyder dig i det, skall du lära dem att Allâh har ålagt dem att be fem gånger om dygnet. Om de lyder dig i det, skall du lära dem att Allâh har ålagt dem att betala allmosa som tas från deras rika och ges till deras fattiga. Om de lyder dig i det, skall du hålla dig borta från deras finaste egendomar. Undvik den förtrycktes bön; det finns ingen ridå mellan den och Allâh.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde inte sina utsända kallare att uppmana folket till att styra med Allâhs lag; han befallde dem att påbjuda människorna att dyrka Allâh allena och därefter islams resterande pelare. Dessa människor har gjort Allâhs lag till huvudbetydelsen av trosbekännelsen och profeternas kall. Det är en lögn mot Allâh (tabârak wa ta´âlâ) och en makalöst vidrig förvrängning. Visst, trosbekännelsen fordrar att bara Allâhs lag råder, men dessa pratar inte om någonting annat. De gömmer sig bakom Allâhs lag för att själva komma till makten. När de väl kommer till makten låter de själva bli att styra med Allâhs lag. Självklart har bara Allâhs lag rätt att råda, men denna lag inleds med dyrkan av Allâh allena:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ

Ingen dömer utom Allâh; Han befaller er att dyrka Honom ensam.”2

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och att ni visar godhet mot föräldrarna.”3

Det första budordet är dyrkan av Allâh allena och förkastning av avguderi. Förstår dessa människor detta av Allâhs lag? Nej. De själva har avvikande dogmer. Vissa dyrkar gravar, andra förnekar Allâhs egenskaper och åter andra betror panenteism och panteism. Ska dessa prata om Allâhs lag när de besitter alla dessa osunda och hädiska läror? De styr ju inte ens sig själva med Allâhs lag! De styr inte sina samhällen, sina familjer, sina skolor eller sina läroplan med Allâhs lag! De går inte alls in på dessa frågor. Faktum är att de bekrigar alla som kallar till islams fundament. De bekrigar dem med vidriga metoder och anklagar dem för att splittra muslimerna. Enligt dem är en enande innovation bättre än en splittrande Sunnah. Så säger de faktiskt.

1al-Bukhârî (1395) och Muslim (19).

212:40

317:23