Ska allmosa betalas på guldsmycke som används?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/154)

Fråga: Ska allmosa betalas på guldsmycke som används?

Svar: Enligt den övervägande åsikten ska allmosa betalas på guldsmycke. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns ingen som äger guld och silver och låter bli att betala deras rättighet utan att han på Domedagen får plattor av eld som glödgas i helveteselden och sedan pressas mot hans sida, panna och rygg. Varje gång de svalnar värms de återigen upp under en dag som motsvarar 50.000 år till dess att slavarna döms.”1

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det finns ingen som äger guld och silver…”

är allmänna och omfattar smycken och annat. Likaså berättade ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhumâ) att en kvinna kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillsammans med sin dotter som hade två tjocka guldarmband på sig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Betalar du allmosa på detta?” Hon sade: ”Nej.” Han sade: ”Skulle du glädjas över att Allâh ger dig två armband av eld på grund av dem?” Då kastade hon bort dem och sade: ”De är för Allâhs och Hans sändebuds sak.”2

1Muslim (987).

2Abû Dâwûd (1563), at-Tirmidhî (637) och an-Nasâ’î (2479).