Sjutton ateister frågar om Allâhs existens

Publicerad: 2008-10-24
Författare: Imâm Abû Bakr Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî (d. 458)
Källa: Manâqib-ush-Shâfi´î (2/109)

 

ash-Shâfi´î sade:

“Sjutton ateister kom fram till mig på väg mot Gaza och sade: “Vad är beviset för att det finns en Skapare?” Jag sade till dem: “Kommer ni att tro i fall jag ger er ett tillräckligt bevis?” De sade: “Ja.” Då sade jag: “Blåbärsblad har alla samma smak, färg och doft. Om en silkeslarv äter det, kommer det ut bästa
siden ur den. Om ett bi äter det, kommer det ut honung ur det. Om ett får äter det, kommer det ut avföring ur det. Materian är en. Om du anser det vara en orsak, så är det nödvändigt att en och samma sak kommer ut ur dem då materian är en och samma. Olika och skilda saker och ting skall alltså inte komma ut ur den. Den som anser det vara möjligt har lämnat det logiska och gett sig in i det vilseledda. Se hur dessa tillstånd ändras. På så sätt vet jag att det är en Skapare med vilja och styrka som ändrar deras tillstånd.”

ash-Shâfi´î sade:

“De kunde inte säga något. Därefter sade de: ”Du har kommit med det märkligaste.” De trodde och levde som Muslimer.”