Sjuklingens ultimatum till exorcisten

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/40)

Fråga: Vissa sjuklingar sätter ultimatumet att de kommer bara att betala exorcisten om de blir friska. Är det ultimatumet tillåtet?

Svar: Ja. Det är tillåtet för sjuklingar eller drabbade att sätta det ultimatumet till exorcisten.