Sjuklingens bön med ögonen och fingret

Om en person blir sjuk säger vi till honom det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh):

”Be stående. Om du inte kan det, ber du sittande. Om du inte kan det, ber du liggande på sidan.”1

Han befallde honom även att be med hjälp av gestikuleringar med huvudet.

Beträffande gestikuleringar med fingret, så känner jag inte till att någon lärd har den åsikten. Jag känner inte heller till att det har en grund i Sunnah. Det är värdelöst. Rörelse i bönen är ju föraktfull. Denna handling är inte Sunnah eller föreskriven.

Angående blinkningar med ögonen, så har vissa lärda den åsikten. De säger att om man inte kan gestikulera med huvudet så får man blinka med ögonen. I det här fallet blundar han längre till Sudjûd än till Rukû´.

Gestikuleringar med fingret är utbrett bland lekmännen. Den som gör så är okunnig och är inte ålagd något. Han behöver inte ta igen bönen.

När studenterna ser att lekmännen gör något som inte är föreskrivet, så skall de lägga ned en stor vikt vid att upplysa om det. Lekmän vill ha sanningen, men de är okunniga. Om det tigs om dessa handlingar förblir de. Men om man upplyser om dem i sittningar, predikningar, tillrättavisningar och föreläsningar, så kommer Allâh att gagna med den personen.

1al-Bukhârî (1117).