Sjuklingen slår ihop bönerna utan att korta dem

Fråga: Min fader har många kroniska sjukdomar. Han besväras av att två sig inför varje bön. Får han slå ihop bönerna samt korta dem?

Svar: Han får inte korta. Bönen kortas endast i samband med resor. Vad beträffar sammanslagna böner, så får sjuklingen slå ihop bönerna om han behöver göra det.