Sjukling tillfrisknar efter betalad bot

Fråga: Sjuklingen betalade bot varefter han blev frisk. Måste han nu fasta de missade dagarna?

Svar: Han behöver inte fasta de missade dagarna eftersom han har redan gjort sin plikt. Alltså är hans samvete rent.