Sjukling dör efter Ramadhân

Fråga: Den 21 Ramadhân i fjol bröt min fader fastan på grund av sjukdom. Den 9 Shawwâl avled han på sjukhuset. Hur lyder domen?

Svar: Om sjukdomen var kronisk skulle han fött en fattig person för varje utebliven dag. Och om sjukdomen var akut varefter den eskalerade efter Ramadhân varpå han dog, är han inte ålagd något. Visserligen skulle han tagit igen dagarna, men nu fick han inte chansen att göra det.