Sjukling avlägger ed att fasta Vita dagarna

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (33 B)

Fråga: Då en man var sjuk lovade han Allâh att fasta Vita dagarna om han bara blev frisk. Han blev frisk och började fasta dem. Ska han fortsätta göra det trots att han börjat tröttna?

Svar: Först och främst är eder föraktfulla. Det är föraktfullt att avlägga ed i ersättning mot återhämtning, framgång eller återfinning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade eder.

För det andra är det obligatoriskt att efterleva eder som är avlagda i dyrkande syfte. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som har lagt en ed att lyda Allâh skall lyda honom och den som har lagt en ed att trotsa Allâh skall inte trotsa Honom.”1

Med det sagt måste personen fasta Vita dagarna varje månad förutom om han avsåg bara månaden efter hans återhämtning; i så fall måste han bara fasta den månaden. Annars måste han fasta varje månad.

1al-Bukhârî (6696).