Sjukdomsdiagnos via telefonen

Fråga: I ett grannland finns det en man som du ringer in till och uppger ditt namn och din moders namn. Sedan berättar han för dig om sjukdomen som du lider av och huruvida sjukdomen är psykisk, magi eller reumatism. Är det tillåtet?

Svar: En människa som varken ser sjuklingen eller får hans sjukdom beskriven vet om han är drabbad av magi, djinn eller onda ögat? Känner han till det dolda? Han är antingen en siare eller också har en djinn med sig. Det är i alla fall inte korrekt. Men om du vet att en exorcist kan ta ut djinner ur besatta människor via läsning så skall du ta din vän till honom så att djinnen lämnar honom. Vi förnekar inte att en människa kan ta ut en djinn ur en besatt människa. Det är ett faktum. Det är bevisat i Sunnah och praktiserat av imamerna. Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) var en utstående exorcist. Den besatte kunde hämtas till honom som han därefter läste över så att djinnen gick ut ur honom.