Sjuk förståelse bakom 9/11-attacken

Fråga: Hur ser ni på det islamiska samfundets tillstånd de senaste åren med tanke på vad som hände den 11:e september?

Svar: Helt säkert har det orsakat kolossala nackdelar att vissa människor har handlat utan att se till fördelar och nackdelar, föreskrivna principer, mål, tillstånd och allmänna texter. Det råder inga som helst tvivelaktigheter om att liknande handlingar kommer att medföra större nackdelar än de nackdelar som muslimerna dessförinnan hade lidit av. Beviset för det är attentaten den 11:de september. Dessa attentat resulterade med väldiga nackdelar och skador. Två muslimska länder, Afghanistan och Irak, ockuperades på grund av dessa två torn. Däri dödas människor, egendomar jämnas med marken och säkerheten går om intet. Allt detta på grund av dessa attentat. Om vi skulle titta på dessa attentat utan att bry oss om att de är förbjudna enligt föreskriften, ty den som ligger bakom dem har utfört dem utav en sjuk förståelse av islam och upphävt flera föreskrivna regler som klart och tydligt förklarar att liknande handlingar är förbjudna, ser vi hur överenskommelser och avtal bryts och oskyldiga människor dör. Detta trots att gärningsmännen vistades tryggt och säkert i det omtalade landet. Därefter bröt de samtliga överenskommelser och avtal och låg bakom att flertalet av landets invånare miste livet. Alla dessa handlingar är förbjudna. Jag kommer att ta det kortfattat, även om frågan behöver diskuteras på ett omfattande sätt för att klargöra att dessa handlingar är förbjudna enligt föreskriften och i själva verket endast skadar muslimerna.

Även om dessa handlingar försvagade den amerikanska ekonomin, är ingen större skada skedd med tanke på deras styrka och makt. Men vad har dessa och liknande handlingar annars medfört? Säkerheten har gått förlorad, egendomar och marker har ödelagts och ett stort antal muslimer i Afghanistan och Irak har mist livet. Om det finns två nackdelar säger den islamiska principen att man tar sig an den mindre för att undvika den större. Däremot ser vi att dessa människor tar sig an den större för att undvika den mindre. Detta är vad de gör. De ändrar på principerna och vänder dem uppochned. Allt detta beror på att de är okunniga om de föreskrivna principerna. Du finner hur vissa av dem varken har studerat någon islamisk vetenskap eller tagit emot kunskap från de kända lärde. Istället ser vi hur vissa av dem arbetar som ingenjörer, andra som läkare och så vidare. Sedan läser han ytterst lite av islamisk litteratur för att därefter utropa sig själv till muslimernas ledare och sin tids störste teolog. Till sist är det han som ger domslut samtidigt som han beskyller de lärde för ignorans. Han nöjer sig dock inte med det, utan han förklarar dem även vara otrogna. Helt plötsligt är det han som ansvarar för islam och muslimerna. Därför har dessa attentat otvetydigt medfört stora skador som dagens muslimer lider utav.