Sju barn och fattigdom

Fråga: Vad är domen för att ha fem, sex eller sju barn utan att kunna försörja dem? Är det tillåtet eller förbjudet att låta bli att skaffa flera barn i detta fall?

Svar: Det är inte tillåtet att förhindra barnafödandet på grund av den omnämnda orsaken. Det är Allâhs uppgift att försörja dem.