Sjömannens bön

559 – Jag frågade min fader om sjömannen som är på sjön utan familj. Ska han be fulltalig bön eller korta? Han svarade:

Om hans familj är med honom, ber han fulltaligt. Och om han har familj och bostad men som inte är med honom på båten och som han ska återvända till, kortar han bönen.”