Självstudier ligger bakom Takfîr och mord på muslimerna

Att säga att man har böcker som man läser i, kassettband som man lyssnar på och vänner som man samarbetar med om att förstå böckerna är ett felaktigt tillvägagångssätt. Det leder till okunnighet och skada.

Hur många människor har inte dykt upp och framhävt kunskap utan att ha studerat med de lärda och utan att ha studerat stegvis! De har läst utan tyglar. Därav började de göra Takfîr på människorna, döda muslimerna och sabotera. Ty de har missförstått saker och ting. Khawâridj som levde samtidigt som följeslagarna och som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

”De dödar de troende och låter avgudadyrkarna vara ifred.”

gick vilse för att de tog avstånd från de lärda och gjorde Takfîr på dem på följeslagarnas tid. De lärde sig av varandra. Därav gick de vilse och avvek från den kunskapsbaserade vägen.