Självstudier – dagens farliga sjukdom

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb sade:

”34 – Förlita inte din religion på böckerna och dem som tillskriver sig kunskap.”

Förlita dig inte helt på böckerna. Förlita dig inte på dem. De består av sanning och falskhet. Förlita dig därför inte på böckerna. Se i stället till att hänvisa till de lärda med djupt rotad kunskap. Ta inte endast kunskap från böckerna. Vissa människor memorerar volymer och texter utan att förstå deras innebörd eller betydelser. Ty han har inte studerat med de lärda som förklarar och klargör deras betydelser. Det finns en risk för att han missförstår dem. Det är en fara. Förlita dig inte på dessa böcker. Böcker är endast ett medel till kunskap. Förlita dig inte på dem i dina studier. Det är inte alla böcker som är korrekta. Även om den är korrekt så är inte din förståelse tyglad. Förståelsen varierar även om boken är korrekt. Gick inte Khawâridj vilse samtidigt som de hade memorerat Qur’ânen och läst den om nätterna när de stod och bad? Men de förstod inte Qur’ânens betydelser och inte heller tog de kunskap från de lärda. De skilde sig från följeslagarna och nöjde sig med att läsa och förstå Qur’ânen på egen hand. Därför gick det som det gick.

Detta är dagens farliga sjukdom. Att man tror att man kan är dagens farliga sjukdom hos oss, nämligen att man tar kunskap ur böckerna eller från människor som inte förstår bland dem som tror att de kan och nybörjare. Detta är både farligt för personen i fråga och samfundet. Han kommer att komma ut, ge utslag, förklara Qur’ânen eller Sunnah och vilseleda människorna.