Självmordsattentat är självmord

Publicerad: 2010-07-26
Talare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Referens: https://sahab.net/forums/showthread.php?t=358823

 

Fråga: Vad anser ni om självmordsattentaten som sker här? Det finns vissa som vilseleder andra och säger att det är martyrium och att handlingen är tillåten.

Svar: Attentat som går ut på att ta på sig bälte med sprängämnen och spränga sig själv och dem som är runtom en, eller att köra en bil med sprängämnen till en viss plats och spränga sig själv och dem som är runtom en, är ett självmord och inget martyrium. Den som säger att det är ett martyrium har både lurat sig själv och andra – och skydd sökes hos Allâh.

Fråga: Shaykh, de säger att de bara kan göra det.

Svar: Nej, det är inte tillåtet. Allâh har inte ålagt er något ni inte kan göra. Försök hitta en möjlig utväg.