Självmordsattentat är olovliga

Fråga: Är självmordsattentat tillåtna…

Svar: Vet du inte vad liv är? Självmordsattentat? Allâh (djallâ wa ´alâ) säger:

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا

”Döda inte er själva. Allâh har visat er stort nåd. Den som av fiendskap begår sådan orättfärdighet skall vi låta plågas i ett flammande bål. Detta är lätt för Allâh.”1

Därmed är det inte tillåtet för en människa att döda sig själv. På så sätt skall hon ta väl hand om sig. Detta hindrar dock inte att hon strider och krigar för Allâhs sak, även om hon skulle dö och falla som martyr. Det är en god handling. Men att hon avsiktligt dödar sig själv är inte tillåtet. I en av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) strider förekom det en modig man som stred vid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sida. Därpå sårades han och människorna sade ”Om vi ändå kunde uppnå det denna man uppnår”. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Han är i Elden.”

Detta fick följeslagarna att undra; hur kan en sådan man som strider och låter inte en enda hädare vara utan att han följer efter honom och dödar honom hamna i Elden? Följaktligen började en man följa efter honom och såg att han slutligen stack ned svärdet i jorden och lutade sig på det så att spetsen gick in genom hans bröst och ut ur hans rygg så att han dog. Då sade denne följeslagare:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har talat sanning.”

Han visste att sändebudet inte talar efter sin egen drift. Varför fick han gå in i Elden på grund av denna handling? Jo, för att han dödade sig själv och inte härdade. På så sätt är det inte tillåtet för en människa att döda sig själv.

14:29-30