Självmordsattentat är inte kamp

Publicerad: 2011-02-04
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning “Liqâ’ Maftûh fîl-Ma´had al-´Ilmî bir-Riyâdh”
https://www.youtube.com/watch?v=8t_qhKoqQ8A

 

Fråga: Vad är domen för självmordsattentat, även kallat för martyrattentat? Vad är bättre i dagens läge; att söka kunskap eller att gå ut i kamp för Allâhs sak?

Svar: Det är just detta som vi har varnat er för. Håll er borta från dåliga tankar. Till dem hör självmord och förstörelse. Det hör inte till kamp. Det hör inte till martyrium för Allâhs sak. Det är självmord. Allâh säger:

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا

”Döda inte er själva. Allâh har visat er stor nåd! Den som av fiendskap begår sådan orättfärdighet skall Vi låta plågas i ett flammande bål. Detta är lätt för Allâh.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som dödar sig själv med gift, kommer att ha det i handen och dricka det långsamt och svälja det i helvetet. Den som dödar sig själv med ett järn, kommer att ha järnet i handen och sticka sig själv med det i helvetet. Den som dödar sig själv genom att kasta sig utför ett berg, kommer att bli nedkastad i helvetet.”2

Det är alltså aldrig tillåtet för en person att ta sitt eget liv. Han skall härda och inte ta sitt liv.

Skulle han däremot dö i strid för Allâhs sak och det sker med den muslimske makthavaren och mot de otrogna, så är han en martyr. Det är han däremot inte om han dödar sig själv. Istället hamnar han  i helvetet, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt. Det är aldrig tillåtet för en människa att döda sig själv.

Det fanns en modig man som var i kamp tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Följeslagarna var förtjusta i hans mod. De nämnde honom för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som i sin tur sade:

”Han är i Elden.”

Följeslagarna tog illa vid sig på grund av vad de egentligen vet och ser av hans kamp och mod. De hade en god tanke om honom. Följaktligen började en följeslagare spana på honom för att se hur han slutar, så han följde efter honom i striden. Mannen fick ett djupt sår och kunde inte stå ut med smärtorna, så han dödade sig själv med sitt svärd. Då sade följeslagaren:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har talat sanning.”

Han hamnade i Elden, och skydd sökes hos Allâh.

Det är inte tillåtet för en muslim att döda sig själv eller begå självmord och säga att det är martyrium. Kamp har regler och villkor. Det läser ni om i era skolböcker. Detta nämns i Fiqh- och ´Aqîdah-böckerna. Kamp har regler. Den sker tillsammans med makthavaren och under hans organisation. Kamp äger rum när muslimerna har kraft och styrka för att strida mot fienden. Kamp har som sagt regler som ni studerar i era skolböcker.

1 4:29-30

2 Muslim (175).