Självmord eller våldtäkt?

Publicerad: 2010-12-04
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (451)

 

Fråga: Får en kvinna begå självmord om män ger sig på henne och hon fruktar att de kommer att våldta henne?

Svar: Nej, det är inte tillåtet.