Självmord eller gripen av säkerhetspolisen?

Från: Det har kommit ett utslag från Egypten som säger att det är tillåtet att begå självmord om man fruktar den statliga säkerhetspolisen. Är detta korrekt?

Svar: Detta utslag är som det föregående; är det tillåtet för muslimerna att döda varandra när islamiska grupper strider mot statliga? Nej, det är inte tillåtet. Detta självmord är inte tillåtet religiöst sett.

Självmord i krig är inte tillåtet. Det enda undantaget är i ett islamiskt krig under en muslimsk fana och en muslimsk makthavare som styr med det som Allâh har uppenbarat, något vi hoppas händer snart1.