Självlärd lär ut hemma

Fråga: Får en europé som saknar studier under de lärde lära ut i sitt hem?

Svar: Nej. Varken den självlärde eller den som lärt sig av ignoranter får lära ut. Han måste få sin kunskap från de lärde och inte från böcker eller folk som inte är ansedda lärde.